Hotararea ASF nr. 31/2013 – aprobarea Normei nr. 8/2013 – completarea Normei … – Avocatnet.ro

Avand in vedere prevederile art. 25 alin. (1) lit. i), art. 28 alin. (1) lit. e) si alin. (2) lit. f) si ale art. 54 din Legea nr. 411/2004 privind fondurile de pensii administrate privat, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, precum si art. 79 alin. (4), art. 87 alin. (1) lit. i) si ale art. 90 alin. (1) lit. e) si alin. (2) lit. f) din Legea nr. 204/2006 privind pensiile facultative, cu modificarile si completarile ulterioare, in baza Notei de fundamentare inregistrate la Serviciul secretariat tehnic din cadrul Autoritatii de Supraveghere Financiara cu nr. 31 din 20 august 2013 privind proiectul Normei pentru completarea Normei nr. 11/2011 privind investirea si evaluarea act ivelor fondurilor de pensii private, in baza dispozitiilor art. 2 alin. (1) lit. c) si d), art. 3 lit. b), art. 5 lit. c), art. 6 alin. (1) si (2) si ale art. 7 alin. (2) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 93/2012 privind infiintarea, organizarea si functionarea Autoritatii de Supraveghere Financiara, ap robata cu modificari si completari prin Legea nr. 113/2013, cu modificarile si completarile ulterioare, in temeiul dispozitiilor art. 24 lit. b) si o) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 50/2005 privind infiintarea, organizarea si functionarea Comisiei de Supraveghere a Sistemului de Pensii Private, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 313/2005, cu modificarile si completarile ulterioare, in urma deliberarilor din cadrul sedintei Consiliului din data de 28 august 2013,

Consiliul Autoritatii de Supraveghere Financiara adopta urmatoarea hotarare:

Art. 1. - Se aproba Norma nr. 8/2013 pentru completarea Normei nr. 11/2011 privind investirea si evaluarea activelor fondurilor de pensii private, aprobata prin Hotararea Comisiei de Supraveghere a Sistemului de Pensii Private nr. 22/2011, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 8 din 5 ianuarie 2012, cu modificarile si completarile ulterioare, prevazuta in anexa care face parte integranta din prezenta hotarare.

Art. 2. - Prezenta hotarare si norma mentionata la art. 1 se publica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.

Presedintele Autoritatii de Supraveghere Financiara, Dan Radu Rusanu

Bucuresti, 28 august 2013.

Nr. 31.

ANEXA

NORMA Nr. 8/2013
pentru completarea Normei nr. 11/2011 privind investirea si evaluarea activelor fondurilor de pensii private 

Avand in vedere prevederile art. 25 alin. (1) lit. i), art. 28 alin. (1) lit. e) si alin. (2) lit. f) si ale art. 54 din Legea nr. 411/2004 privind fondurile de pensii administrate privat, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, precum si art. 79 alin (4), art. 87 alin. (1) lit. i) si ale art. 90 alin. (1) lit. e) si alin. (2) lit. f) din Legea nr. 204/2006 privind pensiile facultat ive, cu modificarile si completarile ulterioare,

in baza dispozitiilor art. 2 alin. (1) lit. c) si d), art. 3 lit. b), art. 5 lit. c), art. 6 alin. (1) si (2) si ale art. 7 alin (2) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 93/2012 privind infiintarea, organizarea si functionarea Autoritatii de Supraveghere Financiara, ap robata cu modificari si completari prin Legea nr. 113/2013, cu modificarile si completarile ulterioare,

in temeiul dispozitiilor art. 24 lit. b) si o) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 50/2005 privind infiintarea, organizar ea si functionarea Comisiei de Supraveghere a Sistemului de Pensii Private, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 313/2005, cu modificarile si completarile ulterioare, 

Autoritatea de Supraveghere Financiara emite prezenta norma. 

Art. I. - Norma nr. 11/2011 privind investirea si evaluarea activelor fondurilor de pensii private, aprobata prin Hotararea Comisiei de Supraveghere a Sistemului de Pensii Private nr. 22/2011, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 8 din 5 ianuarie 2012, cu modificarile si completarile ulterioare, se completeaza dupa cum urmeaza:
- Dupa articolul 17 se introduce un nou articol, articolul 171, cu urmatorul cuprins: „Art. 171. - (1) Prin exceptie de la prevederile art. 17 alin. (1) lit. c), in baza hotararii consiliului de administratie sau directoratului, dupa caz, luata pentru fiecare instrument financiar in parte, administratorul poate investi activele fondurilor de pensii private in obligatiuni corporatiste fara rating sau cu calificativ insuficient, emise de persoane juridice din Romania, cu respectarea urmatoarelor cerinte:
a) statul roman detine, direct sau indirect, o participatie de minimum 33% din capitalul social al emitentului respectiv;
b) media cifrei de afaceri pe ultimele 3 exercitii financiare ale emitentului respectiv este de minimum 500 milioane lei;
c) emitentul respectiv a raportat profit autoritatilor fiscale romane in cel putin doua din ultimele 3 exercitii financiare
(2) In cazul unui administrator organizat in sistem dualist, directoratul poate decide investirea activelor in conformitate cu prevederile alin. (1) numai ulterior hotararii de investire in acest tip de active adoptate de consiliului de supraveghere, pentru fiecare fond de pensii private in parte
(3) Obligatiunile corporatiste prevazute la alin. (1) si aflate in portofoliile fondurilor de pensii private la finalul perioadei de 2 ani pot fi pastrate pana la maturitate.” 

Art. II. - Prevederile prezentei norme se aplica pentru o perioada de 2 ani de la publicarea acesteia in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.

No comments yet.

Leave a Reply